Magazynowanie – co powinieneś wiedzieć?

Nie wystarczy Pan Zenek i kartka papieru. W dzisiejszych czasach procedura magazynowania towarów jest znacznie bardziej złożona i wymagająca większego wkładu logistyczno-finansowego. Jak należy się przygotować aby nie mieć problemów z odpowiednim przyjmowaniem, przechowywaniem oraz wydawaniem towarów? Okazuje się nie być to proste, szczególnie jeśli osoba podejmująca się tych działań nie ma żadnego doświadczenia.

Etapy

Magazynowanie towarów to nie wyłącznie ich przechowywanie, jak zwykle kojarzymy tę nazwę. Wiąże się z tym szereg poszczególnych procesów:

1. Zamówienie towaru (odpowiedni rodzaj, ilość i jakość),
2. Przyjęcie towaru:
a) Rozładunek,
b) Sprawdzenie stanu (czy opakowania nie są uszkodzone, przy małej ilości, sprawdzenie dokładniejsze towarów),
c) Umieszczenie w ewidencji systemowej,
d) Odpowiednie oznakowanie wewnętrzne (służące łatwiejszemu przechowywaniu, sprawdzaniu stanu i wydawaniu),
3. Przechowywanie,
4. Kompletowanie (przygotowywanie towarów do wydania, zgodnie z zamówieniami bądź harmonogramem wydań),
5. Wydawanie,
6. Audyt (raz na jakiś czas, o ile będzie to konieczne, porównanie stanu faktycznego ze stanem ewidencyjnym).

Aby je zrealizować konieczne będzie całe przedsięwzięcie przygotowawcze. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy z zakresu planowania, polecamy zapoznać się z usługami firmy SinLog: http://sinlog.pl/

Przygotowanie magazynowania

Jeśli decydujemy się na magazynowanie, musimy odpowiednio przygotować do tego przede wszystkim powierzchnię magazynową.

Koniecznie należy:
1. Przeanalizować dokładnie dystrybucję towarów,
2. Określić cele firmy (tj. czy jest nastawiona na rozwój i czy są ku temu możliwości, co wiązać się będzie z koniecznością rozbudowy magazynu w przyszłości),
3. Zaprojektować magazyn tak, aby maksymalnie ograniczyć przeładunek towarów, tak aby powierzchnia była z jednej strony maksymalnie wykorzystywana, ale również łatwo dostępna dla pracowników realizujących kompletowanie towarów,
4. Przeanalizować układ pod względem łatwości układania kontroli i sprawdzania jego stanu liczbowego.
5. Podzielić magazyn na strefy przyjmowania, magazynowania, pakowania i wydawania,
6. Zaprojektować wyposażenie magazynu w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie powierzchni do układania towarów.
7. Zapewnić odpowiednie zabezpieczenia magazynowe (w tym skrzynkę ADR jeśli chcemy magazynować towary niebezpieczne).

Odpowiednia powierzchnia magazynowa skróci czas jaki pracownik będzie potrzebował na wykonanie powierzonego zadania, jednocześnie zwiększając wydajność pracy całego magazynowania.

Obsługa, czyli rodzaje pracowników

Nawet najlepiej zorganizowana powierzchnia magazynowa się jednak sama nie obsłuży. Konieczne jest wobec tego zatrudnienie personelu. I jeśli nie chcemy mieć problemów z niszczeniem towarów, zaleganiem na półkach czy nieprawidłową ewidencją nie możemy zatrudnić wyłącznie jednego pracownika- magazyniera. Chyba że mamy magazyn z jednym rodzajem towarów i zajmuje on niewielką powierzchnię, wówczas doświadczona osoba poradzi sobie z tym wyzwaniem.

W zależności od powierzchni oraz rodzajów materiałów zatrudnimy:

Kierownika magazynu – najlepiej z wykształceniem wyższym ekonomicznym lub po zarządzaniu, z pewnością doświadczenie będzie największym atutem. Nie może też być to osoba, która ma problemy z organizacją pracy, ponieważ na niej będzie właśnie spoczywać prawidłowe funkcjonowanie organizmu magazynowania.

  • Magazyniera – (i to z pewnością nie jeden) czyli pracownika z dobrymi warunkami fizycznymi, ponieważ zajmować się będzie przenoszeniem towarów, pakowaniem, oznakowywaniem.
  • Kierowcę wózków widłowych – pracownika posiadającego uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami. Musi być osobą odpowiedzialną, umiejętnie obsługującą przeładunek towarów.
  • Mechanika – o ile nie chcemy korzystać z osoby z zewnątrz. Osoba ta będzie naprawiać uszkodzone urządzenia mechaniczne.
  • Specjalistę biurowego – osobę odpowiedzialną za obsługę formalno-prawną, najlepiej z wykształceniem ekonomicznym, prawniczym lub pokrewnym, z dobrą znajomością procesów księgowania i prawidłową obsługą urządzeń biurowych.
  • Kierowców samochodów dostawczych – posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów o ładowności nam niezbędnej. Język angielski będzie mile widziany przy konieczności transportu towarów z zagranicy.

Cross-docking

Nie zapominajmy też o rewelacyjnym sposobie magazynowania jakim jest cross-docking oznaczający natychmiastowy przeładunek towaru, zaraz po dostarczeniu go do magazynu. Dzięki temu oszczędzamy koszty, czas i miejsce magazynowania. Jeśli więc odbiorca nie musi otrzymać towaru w ciągu 24h warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Pamiętajmy jednak o koniecznym oprogramowaniu, które obsłuży ten system przeładunków, ponieważ osoba z kartką i długopisem nie będzie w stanie prawidłowo notować sieci przepływu materiałów.
Dobrze zorganizowany proces magazynowania jest kluczem do sukcesu, dlatego przed rozpoczęciem całego procesu wszystko zaplanujmy, przeliczmy i dopiero zabierzmy się za realizację.

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Polską sieć dróg krajowych tworzą różne rodzaje dróg. Wśród nich bardzo ważne są autostrady i drogie ekspresowe. Są one uważane za główne drogi krajowe, a ich rola jest doniosła, bowiem obsługują trasy międzyregionalne i międzynarodowe. Jednak cały czas w Polsce budowanych jest wiele dróg. Są wśród nich również drogi ekspresowe i autostrady. Sprawdź najważniejsze informacje o autostradach i drogach ekspresowych w Polsce!

Jaka jest długość autostrad i dróg ekspresowych?

Zgodnie z informacjami podawanymi przez GDDKiA, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obecnie drogi szybkiego ruchu mają łączną długość 3471,95 kilometrów. Na taki wynik składa się długość autostrad oraz dróg ekspresowych – odpowiednio jest to 1638,45 km oraz 1833,5 km. Wedle przyszłych planów docelowa długość dróg szybkiego ruchu w Polsce ma mieć około 7650 kilometrów (będzie to około 2000 km autostrad i około 5650 km dróg ekspresowych).

Autostrady w Polsce

Autostradą nazywa się drogę publiczną, której dostępność jest ograniczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych. Konkretną definicję autostrady wedle prawa polskiego zawierają dwa akty prawne – ustawa o drogach publicznych oraz prawo o ruchu drogowym. To również w tych aktach normatywnych można znaleźć podstawowe informacje dotyczące parametrów autostrady oraz obowiązujących na niej zasad związanych z poruszaniem się po autostradzie. Prędkość obowiązująca na autostradzie to 140 kilometrów na godzinę. Najpopularniejsze autostrady w Polsce to: A1, A4, A2, A6, A8 oraz A18. Warto pamiętać, że za przejazd na niektórych częściach autostrad trzeba ponieść opłatę. Każda autostrada oznaczona jest ponadto odpowiednim znakiem drogowym.

Drogi ekspresowe w Polsce

Początek oraz koniec każdej drogi ekspresowej również jest oznaczony specjalnym informacyjnym znakiem drogowym. Po drogach ekspresowych mogą poruszać się jedynie pojazdy samochodowe. Natomiast zabroniony jest ruch pojazdów wolnobieżnych, rowerów, motorowerów oraz ciągników rolniczych. Również na drodze ekspresowej obowiązuje specjalna prędkość, którą można się poruszać. W przypadku dróg dwujezdniowych jest to 120 kilometrów na godzinę, a w przypadku dróg ekspresowych jednojezdniowych ta prędkość wynosi 100 kilometrów na godzinę.

Autostrada a droga ekspresowa

Autostrady i drogie ekspresowe w Polsce zostały wyróżnione jako dwa odrębne rodzaje dróg szybkiego ruchu. Jak można zauważyć na podstawie powyższych informacji dzieli je naprawdę wiele. Kilka istotnych różnic jest zawartych również w rozporządzeniu, które wydał Minister Transportu i Gospodarki Wodnej. Wedle określonych tam parametrów droga ekspresowa może być jednojezdniowa, może mieć skrzyżowania oraz ma węższe pasy ruchu niż autostrada.

Podsumowanie

Znajomość przepisów określających sposób poruszania się po tego rodzaju drogach jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa swojego, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Przed wyjazdem na polskie drogi warto zapoznać się z dokładną mapą drogową, która prezentuje przebieg autostrad i dróg ekspresowych w naszym kraju.